Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Kokoszycach

Wszystko o domu rekolekcyjnym

Księża pracujący w ośrodku

Ważnym wydarzeniem w powojennej historii domu rekolekcyjnego była nominacja stałego rekolekcjonisty diecezjalnego, ks. Franciszka Pisuli, w 1958 roku. Od tego czasu biskupi zlecają posługę rekolekcyjną w Kokoszycach kapłanom diecezjalnym.

Duchowni w Kaplicy Zamkowej po przejściu zamku na własność Kurii Biskupiej w Katowicach:
 • Ks. Jerzy Włodarczyk – urodził się 28 kwietnia 1889 roku w Królewskiej Hucie (Chorzów I). Otrzymał w 1911 roku święcenia kapłańskie. Od 7 października 1918 roku był proboszczem w Wielkim Kotulinie – powiat toszecko-gliwicki. W okresie plebiscytu na stanowisko propolskie został dotkliwie pobity przez Grenischutz, w wyniku czego schronił się na polskim Górnym Śląsku i pełnił od roku 1924 obowiązki duszpasterskie przy kościółku parkowym w Kokoszycach. Z powodu trwałego kalectwa w następstwie pobicia poruszał się z trudem, opierając się o ściany i ławki, mimo to odprawiał Msze święte i komunikował. Zmarł w 1928 roku i został pochowany w Wodzisławiu Śl.
 • Ks. August Potyka – urodził się 3 lutego 1875 w Ujeździe. Święcenia kapłańskie otrzymał jako zakonnik 15 sierpnia 1905 roku. Był pierwotnie dominikaninem w Berlinie pod imieniem o. Stanisława. W Kokoszycach był duszpasterzem w Kaplicy parkowej w latach 1928-1929. Od 1 sierpnia 1929 objął probostwo w Bykowinie (dziś Ruda Śląska), gdzie zmarł w 1938 r.
 • Ks. Józef Karwowski – urodził się 19 marca 1862r. Święcenia kapłańskie przyjął 20 lipca 1884 roku. Był emerytowanym proboszczem radzieckim. Następnie był katechetą w Kielcach. Jako emeryt spędził długie lata w duszpasterstwie w Kokoszycach. Mieszkał w Księżówce, odprawiał nabożeństwa w Kaplicy Zamkowej, nieszpory niedzielne, nabożeństwa majowe i różańcowe. Ks. Karwowski dożył utworzenia placówki duszpasterskiej w 1942 r. Zmarł 9 lutego 1944 roku mając 82 lata. Pochowany został na cmentarzu w Pszowie.
Dyrektorzy gospodarstwa kurialnego i domu rekolekcyjnego:
 • + Ks. Edmunt Szweda – lata 1960-1975
 • Ks. Jan Cichowski – lata 1975-1985
 • Ks. Franciszek Zając – lata 1985-1989
 • Ks. Stanisław Moś – lata 1989-1997
 • Ks. Eugeniusz Chudek – lata 1997-2004
 • Ks. Mariusz Pacwa – lata 2004-2018
 • + Ks. Mateusz Tomanek – lata 2019-2023
 • Ks. Adam Zgodzaj – od 2023
Księża prowadzący rekolekcje w domu rekolekcyjnym w latach powojennych:
 • Ks. Franciszek Pisula – 1985 rok.
 • Ks. Franciszek Makros – lata 1959-1963
 • Ks. Alojzy Klon – lata 1963-1969
 • Ks. Leon Pawelczyk – lata 1969-1973
 • Ks. Gerard Bernacki – lata 1973-1976
 • Ks. Wojciech Zygmunt – lata 1976-1979
 • Ks. Jan Piszczyk – lata 1979-1980
 • Ks. Jan Nocoń – lata 1980-1984
 • Ks. Eugeniusz Góra – lata 1984-1985
 • Ks. Krystian Janko – lata 1985-1990
 • Ks. Zenon Drożdż – lata 1990-1997
 • Ks. Marek Drogosz – lata 1997-2001
 • Ks. Kazimierz Czempiel – lata 2006-2010
 • Ks. Krzysztof Kmak – lata 2010-2013
 • Ks. Krzysztof Brachmański – lata 2013-2016
 • Ks. Janusz Wilk – od 2016 r.
 • Ks. Tadeusz Czakański – od 2021 r.

Menu

Dowiedz się więcej na temat kokoszyckiego domu rekolekcyjnego: