Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Kokoszycach

Wszystko o domu rekolekcyjnym

Patron

Patronem Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach jest bp Stanisław Adamski, który niejednokrotnie w nim przebywał. Bp Adamski zapisał się w pamięci wielu jako niezwykle aktywny działacz polityczno-społeczny.

Bp Stanisław Adamski urodził się 12 kwietnia 1875 r. we wsi Zielonagóra koło Obrzycka w Wielkopolsce, a zmarł 12 listopada 1967 r. w Katowicach.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1899 r. w Gnieźnie. Działał w wielu organizacjach, był m.in. sekretarzem Związku Katolickich Towarzystw Robotników Polskich i członkiem zarządu Towarzystwa Czytelni Ludowych. W 1904 r. został członkiem kapituły poznańskiej. Działacz utworzonego w 1907 r. Związku Kapłanów „Unitas”.

W okresie powstania wielkopolskiego został komisarzem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu (1918-1919). W latach 1919-1922 poseł na Sejm Ustawodawczy, 1922-1927 został senatorem, 1924-1927 prezesem Unii Związków Spółdzielczych. Był wieloletnim dyrektorem poznańskiej Księgarni Św. Wojciecha. Z ramienia Episkopatu Polski koordynował działania Akcji Katolickiej (od 1929 r.).

2 września 1930 r. został mianowany biskupem katowickim; sakrę biskupią przyjął 26 października i objął rządy w diecezji 30 listopada 1930 r. Powołał do życia Katolicką Agencję Prasową, kładł duży nacisk na rozwój życia narodowego na Śląsku; w 1938 r. sprawował rządy kościelne na Zaolziu.

W 1941 r. został deportowany z terenu diecezji; po powrocie w 1945 r. pracował nad odbudową diecezjalnego życia religijnego. Władze PRL ponownie usunęły go z urzędu (1952-1956); po roku 1956, ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia, ograniczył działalność kościelną i przeniósł się do kokoszyckiej księżówki – domu dla księży emerytów.

Był autorem wielu prac z zakresu nauki społecznej Kościoła.


Menu

Dowiedz się więcej na temat kokoszyckiego domu rekolekcyjnego: