Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Kokoszycach

Wszystko o domu rekolekcyjnym

Regulamin Domu Rekolekcyjnego

Dom Rekolekcyjny jest miejscem wyciszenia, odnowy duchowej, modlitwy i odpoczynku. Rekolekcje przeżywane w Domu dają sposobność zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Szczególnym miejscem Domu Rekolekcyjnego jest kaplica, która jest zawsze otwarta dla osób przebywających w Ośrodku. Osoba opuszczająca kaplicę i zakrystię jako ostatnia gasi światła w tych pomieszczeniach.

Zachęcamy do korzystania z biblioteki. Po lekturze prosimy o odłożenie książek we właściwe miejsce.

Prosimy o zachowanie czystości w pokojach, a także o gaszenie świateł oraz zamykanie okien i drzwi na klucz, kiedy w pomieszczeniach nikt nie przebywa. W dniu wyjazdu prosimy o zdjęcie pościeli i pozostawienie kluczy w drzwiach. Prosimy o zgłaszanie wszelkich usterek zaistniałych podczas pobytu, jak również zastanych w pomieszczeniach.

Drzwi główne Domu zamykane są o godz. 22.00. Budynku strzeże ochroniarz – portier. Obiekt jest całodobowo monitorowany.

Korzystanie z urządzeń multimedialnych oraz kominka zgłaszamy gospodarzom domu (dyrektorowi lub rekolekcjoniście).

Posiłki: śniadanie: 8.30, obiad: 12.45, podwieczorek: 15.15, kolacja: 18.00. Prosimy o punktualność. Po posiłku – jeżeli to jest możliwe, naczynia odnosimy do wydawalni posiłków.

Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 7.00. Celem owocnego przeżycia rekolekcji staramy się o zachowanie ciszy także w ciągu dnia.

W DOMU REKOLEKCYJNYM OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU I UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA. Dom posiada system ochrony i monitoringu przeciw pożarowego.

Zasadniczo rekolekcje rozpoczynają się w kaplicy o godz. 18.00 w dniu przyjazdu, a kończą się obiadem w ostatnim dniu.

Grupy indywidualne i parafialne rezerwujące pobyt w Domu Rekolekcyjnym I oraz w Domu Rekolekcyjnym II, są zobowiązane do zapewnienia minimum 40 dorosłych uczestników (Dom Rekolekcyjny I) oraz minimum 20 dorosłych uczestników (Dom Rekolekcyjny II) na dany turnus. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, koszt pobytu wzrośnie. Przynajmniej na miesiąc przed planowanym pobytem, osoba odpowiedzialna za grupę zgłasza telefonicznie ilość uczestników i ustala plan rekolekcji. Grupy poniżej tego stanu osób ustalają warunki pobytu bezpośrednio z dyrektorem domu (tel. 519 318 868).

Zasadniczo składamy ofiarę za zakwaterowanie i wyżywienie w Domu Rekolekcyjnym I (przy grupie minimum 40 osobowej): rekolekcje poniedziałek – czwartek 190 zł; rekolekcje piątek – niedziela 140 zł, a w Domu Rekolekcyjnym II (przy grupie minimum 20 osobowej): rekolekcje poniedziałek – czwartek 200 zł; rekolekcje piątek – niedziela 150 zł.

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

Samochody ustawiamy na parkingach obok Domu Rekolekcyjnego. Ze względu na drogę pożarową obowiązuje zakaz wjazdu pod Dom Rekolekcyjny.


Menu

Dowiedz się więcej na temat kokoszyckiego domu rekolekcyjnego: