Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Kokoszycach

O stronie

Zasady korzystania z Witryny

1. Wstęp

Właściciel Witryny udostępnia informacje zawarte na tej stronie internetowej oraz wszystkich innych stronach składających się na tę Witrynę Odwiedzającym w zakresie i na warunkach określonych w „Zadach korzystania z witryny” oraz „Polityce prywatności”.

2. Informacje o Witrynie

Witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Właściciel Witryny dokłada wszelkich starań, by informacje zawarte w Witrynie były aktualne. W przypadku znalezienia błędu lub braku w treściach zawartych w Witrynie, prosimy nas o tym powiadomić.

Właściciel Witryny nie udziela żadnej gwarancji co do kolejności, trafności, kompletności, wiarygodności oraz przydatności treści zawartych w Witrynie. Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnych informacji dostępnych w Witrynie lub zaprzestania ich udostępniania w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania Odwiedzających.

3. Treści nadsyłane przez Odwiedzających

Właściciel Witryny nie bierze odpowiedzialności za materiały nadesłane przez Odwiedzających poprzez formularze umieszczone w ogólnodostępnych częściach Witryny. Wszelkie treści nadsyłane przez Odwiedzających są sprawdzane przed opublikowaniem przez Właściciela Witryny lub osoby do tego upoważnione. Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do nieopublikowania, zmiany lub usunięcia treści nadesłanych przez Odwiedzających w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania autora oraz Odwiedzających Witrynę w przypadku, gdy materiał zawiera treści wulgarne, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia religijne lub uznawane powszechnie za obraźliwe, niezgodne z polskim prawem oraz gdy materiał zawiera treści marketingowe lub promocyjne.

4. Użytkowanie Witryny

Odwiedzający wyrażają zgodę na nie wykorzystywanie Witryny do wysyłania lub publikowania wiadomości lub materiałów niezgodnych z prawem, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych, zastraszających, szkodliwych, wulgarnych, nawołujących do nienawiści rasowej, obrażających czyjeś uczucia religijne oraz biorą odpowiedzialność za wszelkie straty, zniszczenia lub wydatki związane lub wynikłe pośrednio lub bezpośrednio na skutek wysłania lub opublikowania przez Odwiedzających jakichkolwiek materiałów tego rodzaju.

5. Zastrzeżenia

Właściciel Witryny nie udziela żadnych gwarancji dotyczących Witryny, informacji w niej zawartych oraz danych lub materiałów i informacji przesyłanych przez Odwiedzających za pośrednictwem systemu obsługującego Witrynę.

6. Postanowienia końcowe

Niniejsze ?Zasady korzystania z Witryny? stanowią podstawowy zapis porozumienia zawartego pomiędzy Odwiedzającymi Witrynę a Właścicielem Witryny dotyczącego sposobu użytkowania Witryny. Zarówno Właściciel Witryny jak i Odwiedzający nie są związani żadnymi ukrytymi lub dorozumianymi umowami lub porozumieniami nie zawartymi w niniejszym dokumencie.

Właściciel Witryny ma prawo do zmiany dowolnych zasad zawartych w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie. Odwiedzający dowiadują się o wszelkich zmianach w tym dokumencie poprzez okresowe odwiedzanie niniejszej strony. Odwiedzających obowiązuje najnowsza wersja „Zasad korzystania z Witryny”, która, jeśli nie stwierdzono inaczej, zastępuje poprzednie wersje dokumentu. Odwiedzający są odpowiedzialni za zapoznanie się z obowiązującą wersją „Zasad korzystania z Witryny” za każdym razem, gdy odwiedzają Witrynę.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące „Zasad korzystania z Witryny”, „Polityki prywatności” lub działania Witryny, prosimy o kontakt nami.

Ostatnia aktualizacja: październik 2007 r.


Menu

Przeczytaj także inne informacje o stronie: