Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Kokoszycach

Wszystko o domu rekolekcyjnym

Architektura

Architektura

W pobliżu przecinającej Kokoszyce głównej drogi biegnącej z Wodzisławia Śląskiego do Pszowa, a tuż przy odchodzącej od niej w kierunku północno – wschodnim ul. Pałacowej, znajduje się zespół dworsko – parkowy, w skład którego wchodzi pałac, położony opodal niego tzw. kościółek i otaczający obydwa obiekty rozległy park krajobrazowy. Całość stanowi własność Kurii Metropolitalnej w Katowicach i pozostaje we władaniu mieszczącego się w pałacu Domu Rekolekcyjnego im. ks. bp. Stanisława Adamskiego. Ze względu na swój walor historyczny, architektoniczny i przyrodniczy zespół ten wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego pod numerem A/1453/91.


Historia

Historia

Powstanie i dzieje pałacu w Kokoszycach nie zostały dotąd opracowane. Z lakonicznych tylko wzmianek o nim dowiedzieć się można jedynie, że „barokowy pałac wzniesiony został w 1783 r., a jego ostatnim właścicielem był Gustaw von Ruffer, który rozbudował pałac w XIX w., zaś od 1923 r. zabytek znajduje się w posiadaniu kurii diecezjalnej w Katowicach i pełni obecnie funkcję Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego”.


Kościółek

Kościółek

Kilkadziesiąt metrów od pałacu, na pn.-zach. obrzeżach parku, stoi budynek zwany kościółkiem a niegdyś klasztorkiem, będący połączeniem kaplicy z tzw. willą. Zbudowany jest na planie litery T, w której pionowe ramię, zwrócone na południe, zajmuje obszerna kaplica, zaś poprzeczne równie obszerna część mieszkalna. Cały budynek utrzymany jest w konwencji eklektycznej z wyraźną przewagą cech neogotyckich. Nakrywa go nad kaplicą dach dwuspadowy, a nad willą czterospadowy. Od południa kaplicę zamyka pięcioboczna absyda, od wschodu i zachodu natomiast flankują ją dwa parterowe aneksy z kruchtami.Park

Park

W otoczeniu pałacu rozciąga się na 30. ha obszarze park krajobrazowy. Ze względu na walory przyrodnicze i estetyczne a także liczne egzemplarze unikatowych drzew, został już w 1972 r. wpisany do rejestru zabytków pod nr. 1185/72.


Patron

Patron - bp. Stanisław Adamski

Patronem Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach jest bp Stanisław Adamski, który niejednokrotnie w nim przebywał. Bp Adamski zapisał się w pamięci wielu jako niezwykle aktywny działacz polityczno-społeczny.


Księża pracujący w ośrodku

Księża pracujący w ośrodku

Ważnym wydarzeniem w powojennej historii domu rekolekcyjnego była nominacja stałego rekolekcjonisty diecezjalnego, ks. Franciszka Pisuli, w 1958 roku. Od tego czasu biskupi zlecają posługę rekolekcyjną w Kokoszycach kapłanom diecezjalnym.Galeria zdjęć

Galeria zdjęć Domu Rekolekcyjnego

Ponieważ jedno zdjęcie znaczy więcej niż tysiąc słów, zachęcamy do zobaczenia pięknych fotografii Domu Rekolekcyjnego. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane i udostępnione przez firmę FOTO GAWĘDA, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni!